„Prietenii Pompierilor” se întrec la Baza Sportivă de pe strada Maramureşului

„Prietenii Pompierilor” se întrec la Baza Sportivă de pe strada Maramureşului

Etapa judeţeană a concursului de prevenire şi stingere a incendiilor "Prietenii Pompierilor"va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Evenimentul este organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu.

Acest concurs reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv.

Concursul cuprinde o probă teoretică şi două probe practice: "Pista cu obstacole" , "Ştafeta de 400 m cu obstacole"
Competiţia are ca scop dezvoltare capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina, atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor".

 

 

Versiune mobil | completa