Prefectul atacă Consiliul Judeţean în contencios

Prefectul atacă Consiliul Judeţean în contencios

Prefectul Constantin Trihenea a trimis în contencios administrativ, la Tribunalul Sibiu, Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, Martin Bottesch, privind finanţarea de la bugetul judeţean a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al CJ.

Potrivit cererii de chemare în judecată a prefecturii, "Dispoziţia 149/2010, emisă de preşedintele CJS încalcă prevederile art. 52 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare", potrivit cărora "nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale studiile universitare sau studiile de doctorat".

Dispoziţia preşedintelui Bottesch, suspendată de cererea de chemare în judecată a prefectului, prevede că un număr de cinci funcţionari publici din aparatul de specialitate al CJS vor participa la "Programe de perfecţionare tip master şi cursuri postuniversitare". Potrivit legislaţiei în vigoare, aceste studii intră în categoria celor universitare, ce se organizează în trei cicluri, respectiv de licenţă, masterat şi doctorat.


 

 

Versiune mobil | completa