Magazine alimentare şi laboratoare de cofetărie amendate de DSV

Magazine alimentare şi laboratoare de cofetărie amendate de DSV

Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu au dat în prima săptămână a acestei luni amenzi în valoare de 16.000 de lei.
Alţi 9 agenţi economici au fost avertizaţi în legătură ceu neregulile constatate.

"In prima decadă a lunii mai 2010, personalul de specialitate din cadrul DSVSA Sibiu, a efectuat acţiuni tematice, care au vizat respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, privind comercializarea laptelui crud prin automatele de lapte, controale în zonele cu activitate turistică, verificarea activităţii de comercializare a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală", a declarat Ioan Penţea, purtătorul de cuvânt al DSVSA Sibiu.
Deschiderea sezonului turistic estival, a determinat, continuarea controalelor în locaţiile de interes turistic cu scopul de a verifica respectarea condiţiilor generale de funcţionare, a normelor de igienă în spaţiile de lucru şi a personalului de deservire, comercializarea produsele alimentare de origine animală şi non animală, pentru a nu pune în pericol sănătatea publică.
În acest scop au fost controlate 27 unităţi de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni, terase), 18 laboratoare de cofetărie, chioşcuri şi tonete,care funcţionează. în aceste zone.
S-au constatat abateri de la legislaţia din domeniu, la unii operatorii din segmentul alimentar, cu referire la :
 igiena necorespunzătoare în spaţiile de depozitare şi comercializare a produselor alimentare
 spaţii de expunere supraîncărcate cu produse alimentare nelotizate pe sortimente şi parametrii de calitate
 ambalaje deteriorate, neigienizate
 etichete lipsă sau necomforme
 lipsa documentelor de monitorizare a temperaturii în spaţiile de expunere şi comercializare
 echipament de lucru necorespunzător
 lipsa documentelor ( buletin de laborator, certificat de comformitate) care să ateste calitatea produselor
 gestionarea necorespunzătoare a resturilor menajere.

 

 

Versiune mobil | completa