26,9 milioane de euro pentru deşeurile sibiene

26,9 milioane de euro pentru deşeurile sibiene

POS Mediu, urmăreşte pregătirea sau implementarea a patru proiecte de mediu pentru judeţul Sibiu. Unul dintre acestea vizează sistemul integrat de management al deşeurilor. Proiectul este în faza de pregătire a finanţării de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Valoarea a proiectului este de aprox. 26,9 milioane euro, din care 16 milioane de euro sunt asigurate prin finanţare europeană nerambursabilă, iar 10,8 milioane reprezintă contribuţia publică naţională (3,6 mil., de la bugetul de stat şi 7,2 mil. euro, din partea CJ Sibiu). Proiectul va fi implementat de CJ Sibiu în perioada 2010-2013. Obiectul principal este sistemul de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ, considerând gradul de suportabilitate al populaţiei, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare să asigure atingerea următoarelor performanţe:

1. rata de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100%, pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de 72% şi 62% media de colectare din 2009;
2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate cu 50%, în 2013, faţă de anul de referinţă 1995, urmare a sistemelor de colectare selectivă ce vor deservi 80% din populaţia urbană, în 2013;
3. colectarea selectivă a deşeurilor din ambalaje furnizate de 100% din populaţia urbană, asigurând astfel, până în 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%;
Prin proiect se vor realiza:
1. achiziţia echipamentelor de colectare, cuprinzând conteinere şi unităţi de compostare în gospodării;
2. construirea unei staţii de sortare cu o capacitate de 20.000 tone/an (Şura Mică) şi a două staţii de compostare cu capacităţi de 15.000 tone/an şi 7.000 zone/an (Şura Mică şi Târnava);
3. închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme: Agnita, Avrig, Cisnădie, Tălmaciu, Remetea;
4. campanii de creştere a gradului de conştientizare a publicului, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă;
5. asistenţa tehnică pentru creşterea capacităţii instituţionale, pentru gestionarea deşeurilor la nivel judeţean şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană.


 
Tag-uri:
sibiu
,mediu
,proiect

 

Versiune mobil | completa